Foreign language III: English for specific purposes

Drugi tuji strokovni jezik III: angleščina

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Jarc, Mojca
Title: Angleščina za študente mednarodnih odnosov : 3. letnik : študijsko leto 2011/2012 »
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2011
COBISS.SI-ID: 30825053 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of obligatory literature:


Author: Orwell, George
Title: 1984 : a novel »
Edition: 60th anniversary ed., 41th Plume printing
Publishing: New York : Plume, [2010?]
ISBN: 978-0-452-26293-5
COBISS.SI-ID: 29639005 - Record/s in the catalog ODKJG »
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

All additional literature in catalog ODKJG »