Disaster Management

Upravljanje in vodenje ob nesrečah

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Boin, Arjen
Title: The politics of crisis management : public leadership under pressure »
Edition: 7th printing
Publishing: Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2010, cop. 2005
ISBN: 978-0-521-84537-3; 978-0-521-60733-9
COBISS.SI-ID: 30537053 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Dostop za FDV za tri hkratne uporabnike. Dostop tudi v Zebri
E-edition: https://login.nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=http://widgets.ebscohost.com/prod/customerspecific/s6232602/FDVProxy/proxy.php?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=146166&authtype=url

2. Unit of obligatory literature:


Author: Malešič, Marjan (ur.)
Title: Krizno upravljanje in vodenje v Sloveniji : izzivi in priložnosti »
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2004
ISBN: 961-235-150-3
COBISS.SI-ID: 128754688 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Dostop v Zebri
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Author: Malešič, Marjan; Polič, Marko; Juvan, Jelena
Title: Psihološke in socialne značilnosti evakuacije »
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, cop. 2013
ISBN: 978-961-235-623-1; 978-961-235-624-8
COBISS.SI-ID: 33567325 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Dostop z nakupom
E-edition: http://knjigarna.fdv.si/knjige/politologija/varnostne-studije/i_590_psiholoske-in-socialne-znacilnosti-evakuacije

2. Unit of additional literature:


Author: Rosenthal, Uriel (ur.); Boin, Arjen (ur.); Comfort, Louise Kloos (ur.)
Title: Managing crises : threats, dilemmas, opportunities »
Publishing: Springfield (Ill.) : C. C. Thomas, 2001
ISBN: 0-398-07224-8; 0-398-07223-X
COBISS.SI-ID: 21125725 - Record/s in the catalog ODKJG »

3. Unit of additional literature:


Author: Ušeničnik, Bojan (ur.); Maček, Joža (recenzent)
Title: Nesreče in varstvo pred njimi »
Publishing: Ljubljana : Uprava RS za zaščito in reševanje Ministrstva za obrambo, 2002
ISBN: 961-90169-6-3
COBISS.SI-ID: 119367168 - Record/s in the catalog ODKJG »
E-edition: http://www.sos112.si/slo/tdocs/nesrece_varstvo1.pdf
All additional literature in catalog ODKJG »