Negotiations

Tehnike pogajanj

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Fisher, Roger; Ury, William; Patton, Bruce
Title: Kako doseči dogovor : umetnost pogajanja »
Edition: 1. natis
Publishing: Ljubljana : Gospodarski vestnik, 1998
ISBN: 86-7061-177-5
COBISS.SI-ID: 78333184 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of obligatory literature:


Author: Udovič, Boštjan; Svetličič, Marjan
Študijska literatura za predmet Tehnike pogajanj Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2015
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Author: Saner, Raymond
Title: The expert negotiator : strategy, tactics, motivation, behaviour, leadership »
Edition: 3th ed.
Publishing: Leiden ; Boston : M. Nijhoff, cop. 2008
ISBN: 978-90-04-16502-1
COBISS.SI-ID: 36158045 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Dostop za Univerzo v Ljubljani. Dostop tudi v Zebri
E-edition: http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip&direct=true&db=nlebk&AN=308464&lang=sl&site=eds-live

2. Unit of additional literature:


Author: Svetličič, Marjan
Title: Osnove tehnike pogajanj : študijsko gradivo za predmet »
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2005
COBISS.SI-ID: 24333661 - Record/s in the catalog ODKJG »
All additional literature in catalog ODKJG »