Operations research

Operacijske raziskave

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Jamnik, Rajko
Title: Verjetnostni račun »
Edition: [2.predelana izd.]
Publishing: Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov SRS : Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije, 1987
COBISS.SI-ID: 4169729 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: OPOMBA KNJIŽNICE: Razprodano

2. Unit of obligatory literature:


Author: Omladič, Vesna
Title: Matematika in odločanje »
Publishing: Ljubljana : DMFA - založništvo, 2002
ISBN: 961-212-134-6
COBISS.SI-ID: 121210880 - Record/s in the catalog ODKJG »
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Author: Bohanec, Marko
Title: Odločanje in modeli »
Publishing: Ljubljana : DMFA - založništvo, 2006
ISBN: 961-212-190-7; 978-961-212-190-7
COBISS.SI-ID: 230035968 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of additional literature:


Author: Heizer, Jay H.; Render, Barry
Title: Production and operations management : strategic and tactical decisions »
Edition: 4th ed.
Publishing: Upper Saddle River (New Jersey) [etc.] : Prentice Hall, 1996
ISBN: 0-13-199423-9; 0-13-244484-4; 0-13-438342-7
COBISS.SI-ID: 3945049 - Record/s in the catalog ODKJG »

3. Unit of additional literature:


Author: Omladič, Matjaž; Omladič, Vesna
Title: Matematika in denar »
Publishing: Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1995
ISBN: 961-212-052-8
COBISS.SI-ID: 55903744 - Record/s in the catalog ODKJG »
All additional literature in catalog ODKJG »