Qualitative research

Kvalitativno raziskovanje

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Bryman, Alan
Title: Social research methods »
Edition: 5th ed.
Publishing: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2016
ISBN: 978-0-19-968945-3; 0-19-968945-8
COBISS.SI-ID: 34498397 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of obligatory literature:


Author: Ragin, Charles C.
Title: Družboslovno raziskovanje : enotnost in raznolikost metode »
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2007
ISBN: 978-961-235-296-7
COBISS.SI-ID: 235098112 - Record/s in the catalog ODKJG »
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Author: Klemenčič, Sonja; Hlebec, Valentina
Title: Fokusne skupine kot metoda presojanja in razvijanja kakovosti izobraževanja »
Publishing: Ljubljana : Andragoški center Slovenije, 2007
ISBN: 978-961-6130-52-3
COBISS.SI-ID: 234366464 - Record/s in the catalog ODKJG »
E-edition: http://poki.acs.si/documents/N-49-3.pdf

2. Unit of additional literature:


Author: Marvasti, Amir B.
Title: Qualitative research in sociology : an introduction »
Publishing: London ; Thousand Oaks ; New Delhi : Sage, 2004
ISBN: 0-7619-4861-9; 0-7619-4860-0
COBISS.SI-ID: 24221277 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Dostop za FDV za neomejeno število uporabnikov. Dostop tudi v Zebri
E-edition: https://ebookcentral.proquest.com/lib/fdv-odkjg/detail.action?docID=334507
All additional literature in catalog ODKJG »