Crisis management and contemporary security

Krizni menedžment in sodobna varnost

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Boin, Arjen
Title: The politics of crisis management : public leadership under pressure »
Edition: 7th printing
Publishing: Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2010, cop. 2005
ISBN: 978-0-521-84537-3; 978-0-521-60733-9
COBISS.SI-ID: 30537053 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Dostop za FDV za tri hkratne uporabnike. Dostop tudi v Zebri
E-edition: https://login.nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=http://widgets.ebscohost.com/prod/customerspecific/s6232602/FDVProxy/proxy.php?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=146166&authtype=url

2. Unit of obligatory literature:


Author: Prezelj, Iztok
Title: Nacionalni sistemi kriznega menedžmenta »
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2005
ISBN: 961-235-213-5
COBISS.SI-ID: 222607360 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Dostop v Zebri
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Author: Malešič, Marjan (ur.)
Title: Varnost v postmoderni družbi »
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2006
ISBN: 961-235-258-5; 978-961-235-258-5
COBISS.SI-ID: 230553344 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Dostop v Zebri

2. Unit of additional literature:


Author: Malešič, Marjan; Bašić-Hrvatin, Sandra; Polič, Marko
Title: Komuniciranje v krizi »
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2006
ISBN: 961-235-250-X; 978-961-235-250-9
COBISS.SI-ID: 229563392 - Record/s in the catalog ODKJG »

3. Unit of additional literature:


Author: Prezelj, Iztok
Title: Tipične težave pri kriznem upravljanju »
Publishing: V: Ujma. - št. 19(2005), str. 190-195
COBISS.SI-ID: 24539485 - Record/s in the catalog ODKJG »
All additional literature in catalog ODKJG »