Information systems of the state and E-governance

Informacijski sistemi države in e-vladanje

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Stare, Metka (ur.); Bučar, Maja (ur.)
Title: Učinki informacijsko-komunikacijskih tehnologij »
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2005
ISBN: 961-235-208-9
COBISS.SI-ID: 222028544 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of obligatory literature:


Author: Vlada republike Slovenije
Title: Strategija razvoja informacijske družbe v republiki Sloveniji : si2010 »
Publishing: Ljubljana : Vlada republike Slovenije, 2007
COBISS.SI-ID: 27519837 - Record/s in the catalog ODKJG »
E-edition: http://www.arhiv.mvzt.gov.si/si/delovna_podrocja/informacijska_druzba/strategije_s_podrocja_informacijske_druzbe/arhiv/2010conf/si2010.pdf
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Author: Kovačič, Matej
Title: Nadzor in zasebnost v informacijski družbi : filozofski, sociološki, pravni in tehnični vidiki nadzora in zasebnosti na internetu »
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2006
ISBN: 961-235-242-9
COBISS.SI-ID: 228422656 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Dostop v Zebri

2. Unit of additional literature:


Author: Kramberger, Anton
Title: Funkcije države : uvod v informacijski nadzor nad izvajanjem javnih politik : (skripta 2005/06, interno) »
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2005
COBISS.SI-ID: 33781341 - Record/s in the catalog ODKJG »

3. Unit of additional literature:


Author: Vlada Republike Slovenije
Title: Strategija e-uprave Republike Slovenije za obdobje 2006 do 2010 : SEP-2010 : E-uprava za boljšo javno upravo »
Publishing: Ljubljana : Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za javno upravo, 2006
COBISS.SI-ID: 34992989 - Record/s in the catalog ODKJG »
E-edition: http://e-uprava.gov.si/eud/e-uprava/sep2010_200406_1.doc
All additional literature in catalog ODKJG »