eBusiness

Elektronsko poslovanje

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Možina, Stane et al.
Title: Management : nova znanja za uspeh »
Publishing: Radovljica : Didakta, 2002
ISBN: 961-6363-76-X
COBISS.SI-ID: 117141760 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of obligatory literature:


Author: Turban, Efraim
Title: Electronic commerce 2012 : a managerial and social networks perspective »
Edition: 7th ed., global ed.
Publishing: Boston [etc.] : Pearson, 2012
ISBN: 978-0-273-76134-1; 0-273-76134-X
COBISS.SI-ID: 30597981 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Dostop za FDV za enega uporabnika. Dostop tudi v Zebri
E-edition: https://login.nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=http://widgets.ebscohost.com/prod/customerspecific/s6232602/FDVProxy/proxy.php?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1418642&authtype=url
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Title: Organizacija : revija za management, informatiko in kadre »
Publishing: Kranj : Moderna organizacija, 1995-
COBISS.SI-ID: 610909 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Tematske številke, 2002-2004.
E-edition: http://organizacija.fov.uni-mb.si/

2. Unit of additional literature:


Author: Osojnik, Mojca et al.
Title: Skrivnosti elektronskega poslovanja : priročnik za mala in srednja podjetja »
Edition: 1. natis
Publishing: Ljubljana : Gospodarska zbornica Slovenije ; Ženeva : International Trade Centre UNCTAD/WTO, 2002
ISBN: 961-6226-39-8
COBISS.SI-ID: 116972800 - Record/s in the catalog ODKJG »
All additional literature in catalog ODKJG »