Current Issues in the International Community

Aktualni problemi mednarodne skupnosti

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Türk, Danilo
Title: Temelji mednarodnega prava »
Edition: 2., pregledana in dopolnjena izd.
Publishing: Ljubljana : IUS Software, GV Založba, 2015
ISBN: 978-961-247-306-8
COBISS.SI-ID: 278881024 - Record/s in the catalog ODKJG »
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Notes: Literatura bo določena sproti.
All additional literature in catalog ODKJG »