Contemporary sociological dilemmas

Sodobne sociološke dileme

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Bauman, Zygmunt
Title: Tekoča moderna »
Publishing: Ljubljana : Založba /*cf., 2002
ISBN: 961-6271-47-4
COBISS.SI-ID: 120656128 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of obligatory literature:


Author: Wilkinson, Richard G.; Pickett, Kate
Title: Velika ideja : zakaj je enakost boljša za vse »
Publishing: Novo mesto : Penca in drugi, 2012
ISBN: 978-961-91228-2-2
COBISS.SI-ID: 262202112 - Record/s in the catalog ODKJG »
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Author: Cohen, Daniel
Title: Tri predavanja o postindustrijski družbi »
Publishing: Ljubljana : Sophia, 2011
ISBN: 978-961-6768-28-3
COBISS.SI-ID: 255877632 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of additional literature:


Author: Kirn, Andrej
Title: Družbenoekološki obrat ali propad »
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2012
ISBN: 978-961-235-592-0; 978-961-235-593-7
COBISS.SI-ID: 262679296 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Dostop v Zebri
All additional literature in catalog ODKJG »