Skoči do osrednje vsebine

Intellectual property

Intelektualna lastnina

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Ilič, Branko
Title: Socioekonomska analiza spodbude za inoviranje v podjetju : študija nekaterih kontingenčnih dejavnikov vpliva »
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2001
ISBN: 961-235-065-5
COBISS.SI-ID: 113714944 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of obligatory literature:


Author: Pretnar, Bojan
Title: Intelektualna lastnina v sodobni konkurenci in poslovanju : pravne osnove, ekonomska analiza in podjetniški cilji »
Edition: 1. natis
Publishing: Ljubljana : GV založba, 2002
ISBN: 86-7061-297-6
COBISS.SI-ID: 120464128 - Record/s in the catalog ODKJG »
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Author: Ilič, Branko; Pretnar, Bojan
Title: The economic notion of the incentive to invent in the legal perspective of patent protection »
Publishing: V: Economic and business review. - 1580-0466. - Vol. 6, no. 4(dec. 2004), str. 275-295
COBISS.SI-ID: 23743325 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of additional literature:


Author: Puharič, Krešimir
Title: Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1 UPB 1) s komentarjem »
Edition: 1. natis
Publishing: Ljubljana : GV založba, 2003
ISBN: 86-7061-317-4
COBISS.SI-ID: 124452608 - Record/s in the catalog ODKJG »

3. Unit of additional literature:


Author: Waelde, Charlotte (ur.); MacQueen, Hector L. (ur.).
Title: Intellectual property : the many faces of the public domain »
Publishing: Cheltenham (UK) ; Northampton (MA, USA) : E. Elgar, 2007
ISBN: 1-84542-874-9; 978-1-84542-874-7
COBISS.SI-ID: 16867558 - Record/s in the catalog ODKJG »
All additional literature in catalog ODKJG »