Biopolitics

Biopolitika

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Foucault, Michel
Title: Zgodovina seksualnosti »
Publishing: Ljubljana : ŠKUC, 2010
ISBN: 978-961-6751-25-4
COBISS.SI-ID: 249422592 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of obligatory literature:


Author: Kurnik, Andrej
Title: Biopolitika : novi družbeni boji na horizontu »
Publishing: Ljubljana : Sophia, 2005
ISBN: 961-6294-71-7
COBISS.SI-ID: 223556864 - Record/s in the catalog ODKJG »
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Author: Agamben, Giorgio
Title: Homo sacer : suverena oblast in golo življenje »
Publishing: Ljubljana : Študentska založba, 2004
ISBN: 961-6446-63-0
COBISS.SI-ID: 213123840 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of additional literature:


Author: Hardt, Michael; Negri, Antonio
Title: Skupno : onkraj privatnega in javnega »
Publishing: Ljubljana : Študentska založba, 2010
ISBN: 978-961-242-341-4
COBISS.SI-ID: 254662400 - Record/s in the catalog ODKJG »

3. Unit of additional literature:


Author: Negri, Antonio; Hardt, Michael
Title: Imperij »
Publishing: Ljubljana : Študentska založba, 2003
ISBN: 961-6446-40-1
COBISS.SI-ID: 125614080 - Record/s in the catalog ODKJG »
All additional literature in catalog ODKJG »