Skoči do osrednje vsebine

Leadership theories

Teorija vodenja

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Brezovšek, Marjan; Kukovič, Simona
Title: Javno vodenje : sodobni izzivi »
Edition: 1. natis
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2014
ISBN: 978-961-235-712-2
COBISS.SI-ID: 277012224 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of obligatory literature:


Author: Kukovič, Simona
Title: Lokalno politično vodenje : slovenski župani v primerjalni perspektivi »
Edition: 1. natis
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2015
ISBN: 978-961-235-757-3
COBISS.SI-ID: 281831680 - Record/s in the catalog ODKJG »
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Author: Brezovšek, Marjan
Title: Demokracija in vodenje : prezrti problem demokratičnega vodenja »
Publishing: V: Teorija in praksa. - Letn. 46, št. 5(2009), str. 641-652
COBISS.SI-ID: 29005661 - Record/s in the catalog ODKJG »
E-edition: http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/tip20095_Brezovsek.pdf

2. Unit of additional literature:


Author: Brown, Archie
Title: The myth of the strong leader : political leadership in the modern age »
Publishing: London : Vintage Books, 2015
ISBN: 978-0-0995-5485-1
COBISS.SI-ID: 35058013 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Gradivo je na voljo pri izvajalcih predmeta.

3. Unit of additional literature:


Author: Northouse, Peter Guy
Title: Leadership : theory and practice »
Edition: 7th ed.
Publishing: Los Angeles [etc.] : Sage, cop. 2016
ISBN: 978-1-4833-1753-3
COBISS.SI-ID: 33275485 - Record/s in the catalog ODKJG »
All additional literature in catalog ODKJG »