Skoči do osrednje vsebine

History of Slovenian social and political thought

Zgodovina socialne in politične misli na Slovenskem

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Luthar, Oto et al
Title: The land between : a history of Slovenia »
Edition: 2nd., revised ed.
Publishing: Frankurt am Main [etc.] : P. Lang, cop. 2013
ISBN: 978-3-653-03706-7
COBISS.SI-ID: 27949315 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Dostop za FDV za enega uporabnika
E-edition: https://ebookcentral.proquest.com/lib/fdv-odkjg/detail.action?docID=1632135

2. Unit of obligatory literature:


Author: Toplak, Cirila
Title: Kdo smo Mi brez Drugih? : slovenstvo »
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2014
ISBN: 978-961-235-693-4
COBISS.SI-ID: 275066112 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Odprt dostop. Dostop tudi v Zebri
E-edition: https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/zalozba/kdo-smo-mi-brez-drugih_out_new.pdf
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Author: Lukšič, Igor
Title: Doktrinarna konstrukcija Slovenije do leta 1914 »
Publishing: V: Teorija in praksa. - Letn. 52, št. 4(jul.-avg. 2015), str. 707-742, 814
COBISS.SI-ID: 33473117 - Record/s in the catalog ODKJG »
E-edition: http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/TiP2015_4_Luksic.pdf

2. Unit of additional literature:


Author: Rotar, Drago B.
Title: Odbiranje iz preteklosti : okviri, mreže, orientirji, časi kulturnega življenja v dolgem 19. stoletju »
Publishing: Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče : Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Založba Annales, 2007
ISBN: 978-961-6033-95-4
COBISS.SI-ID: 234096640 - Record/s in the catalog ODKJG »
All additional literature in catalog ODKJG »