Skoči do osrednje vsebine

Sociology of art and culture

Sociologija umetnosti in kulture

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Debeljak, Alešet al. (ur.)
Title: Cooltura : uvod v kulturne študije »
Publishing: Ljubljana : Študentska založba, 2002
ISBN: 961-6356-73-9
COBISS.SI-ID: 115856640 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of obligatory literature:


Author: Trček, Franc
Title: Lomopohajkovalec : nizkotehnološka glokalna subkultura v dobi tehnokulture »
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2011
ISBN: 978-961-235-510-4; 978-961-235-511-1
COBISS.SI-ID: 258402560 - Record/s in the catalog ODKJG »
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Author: Debeljak, Alešet al. (ur.)
Title: Cooltura : uvod v kulturne študije »
Publishing: Ljubljana : Študentska založba, 2002
ISBN: 961-6356-73-9
COBISS.SI-ID: 115856640 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of additional literature:


Author: Strehovec, Janez
Title: Besedilo in novi mediji : od tiskanih besedil k digitalni besedilnosti in digitalnim literaturam »
Publishing: Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2007
ISBN: 978-961-6098-94-6; 961-6098-94-2
COBISS.SI-ID: 234116864 - Record/s in the catalog ODKJG »

3. Unit of additional literature:


Author: Velikonja, Mitja
Title: Rock'n'retro : novi jugoslavizem v sodobni slovenski popularni glasbi »
Publishing: Ljubljana : Sophia, 2013
ISBN: 978-961-6768-56-6
COBISS.SI-ID: 269058816 - Record/s in the catalog ODKJG »
All additional literature in catalog ODKJG »