Skoči do osrednje vsebine

Non-Military Warfare

Nevojaške oblike bojevanja

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Malešič, Marjan
Title: Civilna obramba med osamosvajanjem Slovenije »
Publishing: V: Prispevki za novejšo zgodovino. - Letn. 52, št. 2(2012), str. 213-230
COBISS.SI-ID: 31803229 - Record/s in the catalog ODKJG »
E-edition: http://hdl.handle.net/11686/30220

2. Unit of obligatory literature:


Author: Žabkar, Anton; Malešič, Marjan
Title: Nevojaški viri ogrožanja varnosti Sredozemlja »
Publishing: V: Annales. Series historia et sociologia. - Letn. 24, št. 1(2014), str. 13-26
COBISS.SI-ID: 32814173 - Record/s in the catalog ODKJG »
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Author: Malešič, Marjan
Title: Ekonomske sankcije: rešitev problemov v mednarodni skupnosti ali problem? »
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2013
ISBN: 978-961-235-649-1
COBISS.SI-ID: 269166336 - Record/s in the catalog ODKJG »
E-edition: https://knjigarna.fdv.si/knjige/politologija/varnostne-studije/i_609_ekonomske-sankcije-resitev-problemov-v-mednarodni-skupnosti-ali-problem

2. Unit of additional literature:


Author: Malešič, Marjan
Title: Vloga medijev in propagande v vojnah na območju nekdanje Jugoslavije »
Publishing: V: Acta Histriae. - Letn. 21, št. 4(2013), str. 855-878
COBISS.SI-ID: 32498269 - Record/s in the catalog ODKJG »
All additional literature in catalog ODKJG »