Skoči do osrednje vsebine

Odziv FDV na domnevno plagiatorstvo Alenke Bratušek, 6. 3. 2013


SPOROČILO ZA JAVNOST
Ljubljana, 6. marec 2013 

Odziv FDV na domnevno plagiatorstvo Alenke Bratušek, 6. 3. 2013

Glede domnevnega plagiatorstva magistrske naloge Alenke Bratušek ponovno sporočamo, da na Fakulteti za družbene vede izvajamo aktivnosti skladno s postopki statuta Univerze v Ljubljani. Ker je prišlo v medijih do napačnih interpretacij, povezanih s samim postopkom, posredujemo nekaj dodatnih pojasnil.

Prvi korak je, da mora dekan fakultete ugotoviti, če obstajajo okoliščine, ki kažejo na to, da so pogoji za odvzem znanstvenega naslova verjetno izkazani. V ta namen je imenoval delovno skupino, ki mu bo pripravila osnovo za njegovo odločitev. Na tej osnovi bo dekan sprejel odločitev, ki bo vodila v prekinitev ali nadaljnje postopke, ki so predpisani s statutom univerze (členi 176., 178., 179.). Če bodo okoliščine kazale na to, da so pogoji za odvzem verjetno izkazani, potem bo dekan senatu podal v odločanje predlog za začetek postopka odvzema znanstvenega naslova. Če bo senat fakultete odločil, da je predlog utemeljen, bo sprejel sklep, s katerim se začne postopek odvzema naslova in določil osebo, ki bo pooblaščena za vodenje postopka do izdaje odločbe. V tem primeru bo senat tudi imenoval komisijo treh visokošolskih učiteljev, ki bodo podali pisna poročila o morebitnih razlogih za odvzem ali neodvzem naslova. O njih bo nato sklepal senat fakultete.  Ostali koraki in postopki so jasno predpisani v statutu Univerze v Ljubljani. Dokler niso ugotovljene zahtevane okoliščine s strani dekana, Fakulteta za družbene vede o konkretnem primeru ne daje izjav. Ko bo to storjeno, bodo diplomantka, mediji in javnost o tem pravočasno obveščeni. 
Back to list of notificationsPublished: 06. March 2013 | Category: Press release