Izobražujemo za prihodnost


FDV_ležeče_naslovna vhod

Fakulteta za družbene UL s svojimi programi edina v Sloveniji raziskovalno in izobraževalno pokriva celotni spekter družboslovja, kar ob specializaciji študentkam in študentom omogoča tudi pridobitev družboslovne širine, ki je pomembna za delovanje v hitro spreminjajoči se družbi. Ob skupnih temeljih je mogoče programe kombinirati z izbirnimi predmeti, dvopredmetnim študijem ali različnima usmeritvama na prvi in drugi stopnji. Naši programi poleg zagotavljanja temeljnih družboslovnih in posebnih področnih (programskih) znanj usmerjajo tudi v razvijanje kompetenc, veščin in lastnosti, ki so jih Evropska unija in relevantne mednarodne organizacije prepoznale kot nujne za vse profile 21. stoletja in usmerjenost v trajnostni razvoj¹.

Študij je internacionaliziran: vsaj vsak deseti študent ali študentka je iz tujine (dobesedno vsega sveta) in pri nas na izmenjavi za en ali dva semestra, med dvajsetimi domačimi pa vsaj en ali ena začasno odide na tujo univerzo. Srečanja s profesorji in raziskovalci iz tujine so na FDV običajni del študija.

Študij je oprt na sodobne tehnologije. Imamo računalniške učilnice, multimedijski studio, spletne učilnice, spletni referat (za vse predmete, obveznosti in administrativne postopke) in portal študijske literature, v katerem zagotavljamo stalni oddaljeni dostop do polovice vse obvezne študijske literature. Osrednja družboslovna knjižnica na FDV ima bogato zbirko klasičnih knjig in praktično neomejene dostope do digitalnih virov.  

Vsak začetek je težak in študij ni lahek: prehodnost iz prvega v drugi letnik je bila v zadnjih petih letih v povprečju 60 odstotna. Kasneje pa steče: prehodnost v zadnji letnik dodiplomskega študija je bila vedno preko 80 odstotna.

Dobre tri četrtine kandidatk in kandidatov se na našo fakulteto vpiše s prvo prijavo. Študirajo točno to, kar so želeli! Tudi zato dobrih 40 odstotkov študentk in študentov konča študij brez ponavljanja in pavziranja.

BosnianFP-6Študij poteka v manjših skupinah, kar omogoča poglabljanje in individualno obravnavo. Dobri dve tretjini predmetov na dodiplomski ravni se izvajata za do 45 študentk in študentov.

Splošno zadovoljstvo s študijem ter s predavateljicami in predavatelji je visoko, ocenjeno v povprečju vsaj 4 na lestvici od 1 do 5. Še višje pa študentke in študenti v vsakoletni anonimni in za vso univerzo enaki anketi ocenjujejo prostore in opremo, knjižnico (po vseh vidikih), internacionalizacijo, podporo študiju in odnose na fakulteti.

V državah Evropske unije se je delež študentk in študentov, ki so diplomirali iz družbenih ved, med leti 2016 in 2018 v povprečju gibal med 6 (Irska) in 14 (Italija) odstotki, s skupnim povprečjem 9,7 odstotkov. Slovenija se z 9,2 odstotki družboslovk in družboslovcev uvršča malo pod evropsko sredino. Delež je nekoliko nižji v npr. Avstriji, Nemčiji in Franciji, višji pa v Danski, Belgiji in Nizozemski².

Znanstvena revija Nature je že leta 2000 zapisala, da bo 21. stoletje v znamenju družboslovja. Zakaj? Globalna družba je tako kompleksna, da so glavni problemi človeštva rešljivi edino z usklajevanjem naravoslovnih, tehničnih, organizacijskih znanj ter družboslovja. Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič povzema: " Mladim ne moremo in ne smemo ukazovati, kaj naj študirajo. Ob tem je treba nujno omeniti družbo 5.0, ki velja za družbo prihodnosti. Ta poudarja sodelovanje vseh vej znanosti, torej sodelovanje tehnikov, naravoslovcev, družboslovcev, humanistov, umetnikov. Tehnološki velikani so denimo ugotovili, da njihove inovacije navdušujejo tehnološke navdušence, hkrati pa ima velik del družbe določeno mero strahu pred novo tehnologijo ali pa se ji vsaj izogiba. Zato so poleg IKT-strokovnjakov začeli zaposlovati antropologe, psihologe, sociologe, ki pomagajo tehnološke dosežke prevesti v razumljiv jezik in jih približati ljudem."

Če lahko delaš to, kar želiš, si svoboden. Če pa imaš rad to, kar delaš, pa te to dela srečnega. Osvojite znanje in se izrazite v tistem, kar vas najbolj navdihuje.
fdv_mood-12
Razpis za vpis v študijsko leto 2021/2022


Posnetek skupne predstavitve programov


Z vašo pomočjo lahko v bodoče pripravimo še boljše predstavitve, ki bodo v pomoč dijakom in dijakinjam pri odločanju za študij. Vabimo vas k sodelovanju v kratki anketi: https://1ka.arnes.si/FDV2021 


¹ https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/297a33c8-a1f3-11e9- 9d01-01aa75ed71a1/language-en , https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC117987/jrc117987_lifecomp_technical_report.pdf , http://www3.weforum.org/docs/WEFUSA_NewVisionforEducation_Report2015.pdf , https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZZ/Dokumenti/multilaterala/razvojno- sodelovanje/1289ed1268/Agenda_za_trajnostni_razvoj_2030.pdf. https://sustainabledevelopment.un.org/sdinaction/hesi, https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5864Declaration%20- %20Higher%20Education%20for%20Sustainable%20Development%20Nagoya%202014.pdf, http://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/default/files/resources/documents/15/12/2030_agenda_for_sustainable_developme nt_web.pdf.

² OECD (2021), Tertiary graduates by field (indicator). doi: 10.1787/9af26c71-en (Accessed on 09 February 2021)

 

Back to list of notificationsPublished: 13. February 2021 | Category: Event