Projekt MeWe ob svetovnem dnevu duševnega zdravja 2018


Na dan posvečen duševnemu zdravju, želimo skupaj z Eurocarers opozoriti na mlade oskrbovalce, skupino mladih, ki je še posebej ranljiva za duševne stiske in bolezen, a ostaja nevidna.

Mladi oskrbovalci so mladi, mlajši od 18 let, ki skrbijo za družinskega člana ali prijatelja, ki ima kronično bolezen, obliko invalidnosti, zasvojenosti ipd. Prevzemajo raven odgovornosti, ki je običajno povezana z odraslo osebo.

Biti mladi oskrbovalec je dejavnik tveganja za duševno zdravje. V primerjavi s svojimi vrstniki, mladi oskrbovalci doživljajo nižje zadovoljstvo z življenjem, večjo mero stresa in anksioznosti, več epizod depresije in druge težave v duševnem zdravju.

Na mednarodni ravni se vse bolj priznava pomen zgodnjega posredovanja in preprečevanja. Cilj projekta MeWe, ki ga financira EU v okviru programa Horizon 2020, je prispevati k izboljšanju prožnosti mladih oskrbovalcev in krepitvi njihovo socialno podporo. Projektna skupina MeWe bo razvila inovativne psihosocialne intervencije, ki jih skupaj pripravljajo skupine zainteresiranih strani (iz socialnega, zdravstvenega in izobraževalnega sektorja) in mladi oskrbovalci, ki sodelujejo kot enakovredni partnerji.

Svetovna zdravstvena organizacija poudarja, da se preprečevanje duševnih bolezni pri mladih začne z boljšim razumevanjem in poudarja potencialno vlogo učiteljev pri pomoči mladim pri razvijanju življenjskih spretnosti, potrebnih za boljše spopadanje z vsakodnevnimi izzivi. V primeru mladih oskrbovalcev je podporno šolsko okolje eden od dokazanih pozitivnih dejavnikov za dobro duševno zdravje mladih oskrbovalcev. Vloga šol je zato ključnega pomena in je hrbtenica projekta EdyCare, ki se financira iz programa EU Erasmus +. EdyCare si prizadeva usposobiti šolske strokovnjake, da bi lahko identificirali in podprli mlade oskrbovalce v svojih razredih.

Fakulteta za družbene vede bo s partnerji uporabila ugotovitve raziskav, ki izhajajo iz projektov, kot podlago za spodbujanje politik in praks, ki temeljijo na dokazih, ki priznavajo in podpirajo mlade oskrbovalce.

Na ta poseben dan pozivamo oblikovalce politik in ustrezne zainteresirane strani (iz izobraževalnega, socialnega in zdravstvenega sektorja), da naredijo, kar je v njihovi moči, da se mladi oskrbovalci premaknejo s položaja ranljivosti v položaj rasti, kjer lahko uspejo kot človeška bitja. Zagotavljanje dobrega duševnega zdravja za mlade oskrbovalce bo prineslo koristi ne le za njih, temveč tudi za našo družbo in gospodarstvo.

Več informacij o projektih MeWe in EdyCare:

dr. Valentina Hlebec, valentina.hlebec@fdv.uni-lj.si

Karina Sirk, karina.sirk@fdv.uni-lj.si

 

 


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 10. oktober 2018 | v kategoriji: Raziskave, Aktualno