Sociologija - upravljanje organizacij, človeških virov in znanja

V današnjem času so uspešne tiste družbe, ki so dobro organizirane, katerih organizacije so visoko učinkovite, ki visoko razvijejo zmožnosti svojih ljudi, jim omogočijo in jih spodbudijo, da jih tudi uporabijo pri delu, in ki ustvarjajo in pridobivajo veliko novega znanja, ga prenašajo na širok krog posameznikov ter zagotavljajo njegovo praktično uporabo. Program Upravljanje organizacij, človeških virov in znanja izobrazi magistrante za uspešno razreševanje navedenih vprašanj.

Osnovne informacije

Študij traja 1 leto.
ECTS: 60

Program ima 3 module: Upravljanje in razvoj organizacij, Upravljanje človeških virov in znanja in Upravljanje javnih in neprofitnih organizacij.
Strokovni naslov: magister/magistrica sociologije (mag. soc.)
Program je razpisan kot redni študij. 

Pogoji in merila

Pogoji za vpis: Kdor je končal študijski program prve stopnje s kateregakoli strokovnega področja in je zbral(a) 240 ECTS, lahko vstopi v program 2. stopnje brez dodatnih pogojev...

Predmetniki

1. letnik 2016/17

Zakaj na program

Diplomanti magistrskega programa Upravljanje organizacij, človeških virov in znanja pridobijo kompetence poglobljenega razumevanja, prepoznavanja...

Predmeti

Zaposlitev in kariera

Program omogoča magistrantom uspešen razvoj karier in zaposljivost na širokem profesionalnem področju kadrovske dejavnosti, ob kateri velja še posebej izpostaviti...

Katedra za razvoj in menedžment organizacij in človeških virov

Poslanstvo katedre je zagotavljanje odličnosti v izobraževanju, raziskovanju in razvoju stroke kadrovskega in socialnega menedžmenta.