Nacionalni projekti

Razvrsti po raziskovalnem centru:

Status:

BledCom 2017, 24. mednarodni simpozij za raziskovanje v odnosih z javnostm

Nosilec projekta: redni profesor Dejan Verčič | Trajanje projekta: 1. januar 2017 - 31. december 2017 | Center za marketing in odnose z javnostmi

Mladi raziskovalec Boris Mance

Nosilec projekta: asistent Boris Mance | Trajanje projekta: 1. december 2016 - 30. november 2019 | Center za raziskovanje družbenega komuniciranja

TP Vrednotenje ukrepa samozaposlovanja aktivne politike zaposlovanja v obdobju 2007-2013

Nosilec projekta: asistent Barbara Brečko | Trajanje projekta: 1. november 2016 - 30. september 2018 | Center za družboslovno informatiko

Mladi raziskovalec Miha Šlebir

Nosilec projekta: Miha Šlebir | Trajanje projekta: 1. november 2016 - 30. november 2020 | Obramboslovni raziskovalni center

Analitične podlage za revizijo S4 v letu 2018

Nosilec projekta: docent Anže Burger | Trajanje projekta: 1. oktober 2016 - 30. september 2017 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov

Ovrednotenje sistema izvajanja dejavnosti medicine dela v Sloveniji

Nosilec projekta: izredni profesor Andrej Rus | Trajanje projekta: 1. oktober 2016 - 30. september 2018 | Raziskovalni center za strategijo in upravljanje

Slovenski znanstveniki doma in po svetu

Nosilec projekta: redni profesor Zlatko Šabič | Trajanje projekta: 1. oktober 2016 - 30. september 2018 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov

Strateška razvojno inovacijska partnerstva kot orodje krepitve inovacijske sposobnosti slovenskega gospodarstva

Nosilec projekta: redni profesor Maja Bučar | Trajanje projekta: 1. oktober 2016 - 30. september 2019 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov

Učinki in perspektive SKP na slovensko kmetijstvo in podeželje

Nosilec projekta: asistent Marko Lovec | Trajanje projekta: 1. oktober 2016 - 30. september 2019 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov

Mlada raziskovalka Jana Arbeiter

Nosilec projekta: Jana Arbeiter | Trajanje projekta: 1. oktober 2016 - 30. september 2020 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov