National research projects

Sort by research center:

Status:

BledCom 2017, 24. mednarodni simpozij za raziskovanje v odnosih z javnostm

redni profesor Dejan Verčič | 1. January 2017 - 31. December 2017 | Center za marketing in odnose z javnostmi

Mladi raziskovalec Boris Mance

asistent Boris Mance | 1. December 2016 - 30. November 2019 | Center za raziskovanje družbenega komuniciranja

Mladi raziskovalec Miha Šlebir

Miha Šlebir | 1. November 2016 - 30. November 2020 | Obramboslovni raziskovalni center

Analitične podlage za revizijo S4 v letu 2018

docent Anže Burger | 1. October 2016 - 30. September 2017 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov

CRP - Ovrednotenje sistema izvajanja dejavnosti medicine dela V Sloveniji

izredni profesor Andrej Rus | 1. October 2016 - 30. September 2018 | Raziskovalni center za strategijo in upravljanje

Slovenski znanstveniki doma in po svetu

redni profesor Zlatko Šabič | 1. October 2016 - 30. September 2018 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov

Strateška razvojno inovacijska partnerstva kot orodje krepitve inovacijske sposobnosti slovenskega gospodarstva

redni profesor Maja Bučar | 1. October 2016 - 30. September 2019 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov

Učinki in perspektive SKP na slovensko kmetijstvo in podeželje

asistent Marko Lovec | 1. October 2016 - 30. September 2019 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov

Mlada raziskovalka Jana Arbeiter

Jana Arbeiter | 1. October 2016 - 30. September 2020 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov

Mlada raziskovalka Jasna Mikič

Jasna Mikić | 1. October 2016 - 30. September 2020 | Center za proučevanje organizacij in človeških virov