National research projects

Sort by research center:

Status:

BledCom 2017, 24. mednarodni simpozij za raziskovanje v odnosih z javnostm

redni profesor Dejan Verčič | 1. January 2017 - 31. December 2017 | Center za marketing in odnose z javnostmi

ZNANSTVENA KNJIŽNICA

redni profesor Niko Toš | 1. January 2017 - 31. December 2018 | Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Pisarna IDV - strošek dela

redni profesor Valentina Hlebec | 1. January 2017 - 31. December 2020 | IDV

Mladi raziskovalec Boris Mance

asistent Boris Mance | 1. December 2016 - 30. November 2019 | Center za raziskovanje družbenega komuniciranja

TP Vrednotenje ukrepa samozaposlovanja aktivne politike zaposlovanja v obdobju 2007-2013

asistent Barbara Brečko | 1. November 2016 - 30. September 2018 | Center za družboslovno informatiko

Mladi raziskovalec Miha Šlebir

Miha Šlebir | 1. November 2016 - 30. November 2020 | Obramboslovni raziskovalni center

Analytical tools for S4 revision in 2018

Head: docent Anže Burger | Period: 1. October 2016 - 30. September 2017 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov

Evaluation of occupational medicine system in Slovenia

Head: izredni profesor Andrej Rus | Period: 1. October 2016 - 30. September 2018 | Raziskovalni center za strategijo in upravljanje

Slovenian scientists home and abroad

Head: redni profesor Zlatko Šabič | Period: 1. October 2016 - 30. September 2018 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov

Strategic development and innovation partnerships as a tool to strengthen innovation capability of Slovenian economy

Head: redni profesor Maja Bučar | Period: 1. October 2016 - 30. September 2019 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov